ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15.

Planowany porządek obrad

1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2022 r.
2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2022 r.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Szczygieł