W związku z  wygaśnięciem mandatu radnego Rady Gminy Nowogródek Pomorski w okręgu wyborczym nr 8 obejmującym część sołectwa Karsko: miejscowość Karsko ulica Mieszka I od nr 21 do nr 56, ulica Plac Jedności Narodowej  i miejscowość Lipin, wyznaczono datę wyborów uzupełniających. Zgodnie z Zarządzeniem  Wojewody Zachodniopomorskiego  wybory odbędą się dnia 27 sierpnia 2023 r.

Wszelkie ogłoszenia i informacje związane z wyborami uzupełniającymi zamieszane będą na stronie BIP Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

Zarządzenie Nr 157/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego