Fundacja BGK prowadzi nabór w szóstej edycji konkursu „Generacja 6.0”, w którym można zdobyć dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł na organizację projektów przeznaczonych dla osób 60+. Wnioskodawcy nie muszą wykazywać wkładu własnego.

Celem konkursu jest poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej oraz rozwój zainteresowań kulturalnych realizowany poprzez udział osób 60+ w wydarzeniach kulturalnych.

Pieniądze pozyskane w konkursie można wydać m.in. na przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym oraz zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu. Obowiązkowym elementem projektów jest wydarzenie kulturalne wyjazdowe np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp. lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu. 

W konkursie mogą wziąć udział: jednostki samorządu terytorialnego, koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR, domy kultury, biblioteki publiczne oraz organizacje pozarządowe. Wnioski można składać do 14 lipca do północy za pośrednictwem generatora

Więcej informacji o konkursie, regulamin, wniosek można uzyskać na stronie

https://www.fundacja.bgk.pl/generacja-6-0/