W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.07.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zarządzeniem nr 186/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, informujemy, że istnieje możliwość oszacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w uprawach rolnych przez gminną komisję powołaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego po uprzednim złożeniu wniosku o oszacowanie powstałych strat, w terminie umożliwiającym ich lustrację , jednak nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.
Wzór wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym dostępny jest Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim w pok. nr 6, a także do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nadal podstawową drogą zgłaszania strat suszowych jest aplikacja „ Zgłoś szkodę rolniczą”. Termin składania wniosków 15 październik 2023r.

Złożenie wniosku przez aplikację jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o oszacowanie szkód złożonego w formie papierowej. Termin składania wniosków papierowych 15 wrzesień 2023r.

 

 

Wzór wniosku o oszacowanie szkód w gosp. rolnych spowodowanych SUSZĄ