1) Carlo Paolicelli – Stały Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie - Zastępca Wójta Gminy Nowogródek Pomorski – Przewodniczący Komisji;

2) Danuta Kabzińska – Sekretarz Gminy Nowogródek Pomorski – Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Adrianna Żuk – Inspektor w Urzędzie Gminy Nowogródek – Sekretarz Komisji;

4) Kamila Bieniaszewska – Inspektor w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski – członek;

5) Justyna Adamiak – Kierownik Działu Świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej  – członek;