ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XVIII SESJI RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

tabliczka_Rada_Gminy_NP
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2020-06-22

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XVIII SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali wiejskiej  w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

Planowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekty uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 2113Z na odcinku Sumiak – Karsko” realizowanego przez Powiat Myśliborski przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych
  • Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMB w Trzcinnej
  • Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Kościele pw. Św. Antoniego w Karsku
  • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w 2020 roku”
  • Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 30/5 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkownika wieczystego
  • Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 175 w Kinicach
  1. Zamknięcie obrad.

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
(-)  Marek Mariusz Pękacz

 
 

Wspierane przez iCagenda