ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

tabliczka_Rada_Gminy_NP
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2024-04-03
Miejsce
która odbędzie się dnia 3 kwietnia 2024 r.o godz. 15:00

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LIV NADZWYCZAJNEJ SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję Nadzwyczajną LIV Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 3 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Porządek obrad Nadzwyczajnej LIV sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie obrad
  2. Projekty uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w m. Kinice – etap II”
  • Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  • Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w Giżynie
  • Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 1075/3 położonej w Parzeńsku
  • Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 831/3 położonej w Parzeńsku
  • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowogródek Pomorski
  1. Zamknięcie obrad

 

       Przewodnicząca Rady Gminy
Angelika Rutkowska

 

 
 

Wspierane przez iCagenda