W dniu 31 stycznia 2024 roku podpisano umowę  z Biurem Projektowym GOART z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła poewangelickiego w Giżynie w centrum edukacyjno-historyczne”.

Przedmiot umowy obejmuje:
-opracowanie programu prac konserwatorskich,
-opracowanie projektu rewitalizacji architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania terenu wg. wyznaczonej funkcji,
-opracowanie projektu technicznego budowlanego branżowego,
-opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
-uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie robót.
Projektant jest zobowiązany wykonać dokumentację oraz uzyskać niezbędne pozwolenia do dnia 20.06.2024 r.