O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.1.2023.AW

      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Sumiak

Opis nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana, grunt sklasyfikowany jako RIVa

Nr działki

145/1

Powierzchnia

0,26  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040753/2

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszar rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym;  działka znajduje się w OCHK „C” Barlinek, działka objęta jest Uchwałą nr XXVII/193/17 z 22.11.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Sumiak

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany w sposób trwały, użytkowany rolniczo, na terenie działki znajduje się słup elektroenergetyczny oraz hydrant, przez teren działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna oraz sieć wodociągowa

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć energetyczna i wodociągowa.

Cena nieruchomości

35.300,00 zł.

      Działka nr 145/1 w Sumiaku przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

      Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

       Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 23 lutego  2024 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Sumiaku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  oraz www.nowogrodekpomorski.pl od 10 stycznia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.                                                       

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.