O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.4.2023.AW

      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Kinice

Opis nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana, grunty sklasyfikowane jako N, W-ŁIV, ŁIV,  w niewielkiej odległości od drogi stanowiącej główny ciąg komunikacyjny, w sąsiedztwie zabudowa rekreacyjna, łąki, las, a w odległości ok. 100 m znajduje się Jezioro Karskie Wielkie,

Nr działki

30/64

Powierzchnia

1,5363  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00030031/2

Przeznaczenie nieruchomości

Usługi turystyczne – zabudowa rekreacji indywidualnej, 2UTr; zieleń naturalna, ZN; droga wewnętrzna, 02 KDW i 04 KDW – Uchwała z dnia 30.04.2015 r. Nr VI/31/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Kinice  (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2327)

Sposób zagospodarowania

teren działki niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą oraz nielicznym zadrzewieniem i zakrzewieniem, przez centralną część działki przebiega rów melioracyjny

Uzbrojenie działki

droga gruntowa, w zasięgu dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej

Cena nieruchomości

376.000,00 zł.

      Działka nr 30/64 w Kinicach przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

      Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

       Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 23 lutego 2024 r.

      Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  oraz www.nowogrodekpomorski.pl od 10 stycznia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.