O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.13.2023.AW

      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski ul. Polna

Opis nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana, grunt sklasyfikowany jako RIVb

Nr działki

451/3

Powierzchnia

0,06  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040676/8

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

Działka niezabudowana, teren niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą i miejscowym zadrzewieniem.

Uzbrojenie działki

droga publiczna o nawierzchni gruntowej (ul. Polna) dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej

Cena netto nieruchomości

11.900,00 zł.

      Działka nr 451/3 w Nowogródku Pomorskim przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

      Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

       Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 4 kwietnia 2024 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  oraz www.nowogrodekpomorski.pl od 22 lutego 2024 r. do dnia 15 marca 2024 r.                                                        

 

 

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.