O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.5.2023.AW

      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Giżyn 79

Opis nieruchomości 

nieruchomość  zabudowana, grunt sklasyfikowany jako B

Nr działki

229

Powierzchnia

0,28  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00022210/2

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym, strefa ochrony układu przestrzennych lub ich fragmentów – Giżyn – strefy obejmujące trzy ulicowe kolonie chłopskie Giżyn Jabłonki przy drodze DP2112 (GiżynMłyn-Nowogródek Pomorski), zabudowa przy drodze DP21082 (Giżyn-Rokitno), zabudowa przy drodze DG79004 (Giżyn-Karlin)

Sposób zagospodarowania

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, teren nieużytkowany, porośnięty krzewami oraz zadrzewieniem.

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, sieć wodociągowa, studnia, zbiornik bezodpływowy na ścieki, sieć energetyczna z dwoma słupami posadowionymi na terenie działki.

Cena netto nieruchomości

65.000,00 zł.

      Działka nr 229 w Giżynie przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

      Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

       Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 4 kwietnia 2024 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Giżynie i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  oraz www.nowogrodekpomorski.pl od 22 lutego 2024 r. do dnia 15 marca 2024 r.                                                        

 

 

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.