O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.8.2023.AW

      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Giżyn

Opis nieruchomości 

Nieruchomość  niezabudowana,

grunty oznaczone jako RIVb, RV

Nr działki

463/3

Powierzchnia

  0,2291 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040882/5

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu;  w  studium  uikzp  gminy -  tereny rolnicze; decyzja nr 33/2021 o ustaleniu warunków zabudowy – budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dopuszczeniem wydzielenia czterech działek z dz. nr 463 obręb Giżyn; działka znajduje się w obszarze rewitalizacji.

Sposób zagospodarowania

Teren niezagospodarowany w sposób trwały, porośnięty roślinnością trawiastą, granicę od zachodu wyznacza rów melioracyjny

Uzbrojenie działki

Droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć energetyczna.

Cena działki netto

66.800,00 zł.

      Działka nr 463/3 w Giżynie przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

      Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

       Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 8 maja 2024 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Giżynie i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl   oraz www.nowogrodekpomorski.pl od 26 marca 2024 r. do dnia 16 kwietnia 2024 r.                                                       

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.