O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.13.2023.AW

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rad y Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Wójt Gminy Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I    p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski ul. Polna

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, grunty oznaczone jako RIVb

Nr działki

451/3

Powierzchnia

0,06 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040676/8

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

Teren niezagospodarowany w sposób trwały,  działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą i miejscowym zadrzewieniem

Uzbrojenie działki

Droga publiczna o nawierzchni gruntowej (ul. Polna), dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.

Cena wywoławcza

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (0%), o którym mowa w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

18.000,00 zł

Wadium

1.000 zł

Działka nr 451/3 w Nowogródku Pomorskim przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

Przetarg odbędzie się dnia 17.05.2024 r. o godz. 1100  w sali nr 3 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 13.05.2024  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 24835500090046889720000002, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 9.04.2024 r.                               

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.plwww.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  11.04.2024  r. do dnia 17.05.2024 r.

 Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.