I N F O R M A C J A     O     W Y N I K U     P R Z E T A R G U
RUL.6840.9.2021.AW

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

25.03.2022 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

I ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 147 m2 położona w Świątkach oznaczona nr działki 77/9 o powierzchni 0,3402 ha

  KW Nr SZ1M/00024389/1

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

1

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

70.000,00 zł

 

71.000,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

 

Janusz Dwojak

 

Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 25.03.2022 r. do dnia 01.04.2022 r.