I N F O R M A C J A     O     W Y N I K U     P R Z E T A R G U
RUL.6840.6.2021.AW

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

25.03.2022 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

I ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana położona we wsi i obrębie Kinice oznaczona nr działki 30/50 o powierzchni 0,11 ha

 

 KW Nr  SZ1M/00030031/2

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

-

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

52.000,00 zł

 

-

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

Nie ustalono nabywcy

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 08.04.2022 r.