O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.3.2022.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

 

1. Położenie nieruchomości

Trzcinna

2. Opis nieruchomości

Nieruchomość  niezabudowana, grunt będący w użytkowaniu wieczystym

3. Nr działki

88/3

4. Powierzchnia nieruchomości

0,86 ha

5. Księga Wieczysta               

KW Nr SZ1M/00022517/4

6. Przeznaczenie

 Brak planu, w studium – obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

7. Sposób zagospodarowania 

Teren niezagospodarowany w sposób trwały

8. Uzbrojenie działki

Droga asfaltowa oraz gruntowa, dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodnej

9. Wartość nieruchomości

70.200,00 zł

10. Wartość prawa użytkowania wieczystego

37.900,00 zł

11. Użytkownik wieczysty

Teresa Brzozowicz-Rust

Nieruchomość przeznaczona jest do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami  - art. 37 ust. 2 pkt 5. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę.  W przypadku sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej istnieje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości  lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy  Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Trzcinnej i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia  08 lutego 2023 r. do dnia  01 marca 2023 r. 

 

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.