I N F O R M A C J A 
O W Y N I K U P R Z E T A R G U
RUL.6840.7.2021.AW

 

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

10.02.2023 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

IV ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Kinice obrębie  Kinice,

działka oznaczona nr  30/49

o pow. 0,11 ha.

 

KW Nr SZ1M/00030031/2

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

3

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena netto:

40.000,00 zł

 

40.400,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

 

Dawid Kiełbasa

 

                                                                 Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 10.02.2023 r. do dnia 17.02.2023  r.