I N F O R M A C J A 
O  W Y N I K U    P R Z E T A R G U
BRG.6845.2.2023.AW

 

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

04.05.2023 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

przetarg ofertowy pisemny

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość rolna niezabudowana  oznaczona nr działki  615  o powierzchni 0,31 ha,

 położona we wsi i obrębie Karsko

 

KW Nr SZ1M/00041526/9

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

1

 

-

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

160,00 zł

 

170,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Radosław Parniewicz

 

                                                                 Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski oraz na stronie www.bip.nowogrodekpomorski.pl w terminie od dnia 04.05.2023 r. do dnia 11.05.2023 r.