I N F O R M A C J A |
O  W Y N I K U    P R Z E T A R G U
BRG.6845.3.2023.AW

 

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

04.05.2023 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

przetarg ofertowy pisemny

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość rolna niezabudowana  oznaczona nr działki  206/2  o powierzchni 0,22 ha,

 położona we wsi i obrębie Giżyn,

 

KW Nr SZ1M/00040883/2.

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

1

 

-

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

110,00 zł

 

120,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Danuta Zielińska

 

                                                                 Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

 

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski oraz na stronie www.bip.nowogrodekpomorski.pl w terminie od dnia 04.05.2023 r. do dnia 11.05.2023 r.