I N F O R M A C J A 
O  W Y N I K U    P R Z E T A R G U
BRG.6845.6.2023.AW

 

1.

Data i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

22.05.2023 r.

Urząd Gminy  Nowogródek Pomorski

 

przetarg ofertowy pisemny

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość rolna zabudowana  oznaczona nr działki  229 część o powierzchni 0,10 ha,

położona we wsi i obrębie Giżyn,

 

KW Nr SZ1M/00022210/2.

3.

Liczba osób dopuszczonych

i niedopuszczonych

do przetargu

1

 

-

4.

Wywoławcza wysokość czynszu:

Najwyższa osiągnięta wartość:

50,00 zł

 

50,00 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca:

Paweł Wołków

 

                                                                 Wójt  Gminy
Nowogródek Pomorski

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski oraz na stronie www.bip.nowogrodekpomorski.pl w terminie od  dnia 22.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r.

 

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: kierownik.brg@nowogrodekpomorski.pl