Koło Gospodyń Wiejskich Świątki

 

organizacje pozarządowe

 

PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI:

Koło Gospodyń Wiejskich Świątki

 

DZIAŁALNOŚĆ:

Status prawny organizacji : stowarzyszenie
Pola działań organizacji: kultura i sztuka, pomoc społeczna, inne

 

organizacje pozarządowe
ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI:
Województwo : Zachodniopomorskie
Powiat : Myśliborski
Gmina : Nowogródek Pomorski
Miejscowość : Świątki
Numer domu / lokalu : 33
Kod pocztowy : 74-304
Poczta : Nowogródek Pomorski

 

DANE REJESTROWE:

NIP : 5971747187
Organizacja nie posiada wpis w KRS o nadaniu statusu organizacji pożytku publicznego

 

WŁADZE I CZŁONKOWIE ORGANIZACJI:

Władze organizacji: Wioletta Rogowska - Przewodnicząca koła
Ilość członków należących do organizacji : 11

 

 

 

 

 

 

Osoba dokonująca zgłoszenia / aktualizacji : Wioletta Rogowska
Data aktualizacji : 19.07.2022