Stowarzyszenie "WOJTKOWYJE"

 

organizacje pozarządowe

 

PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI:

Stowarzyszenie "WOJTKOWYJE"

 

DZIAŁALNOŚĆ:

Status prawny organizacji : stowarzyszenie
Zasięg działania zgodnie ze statutem lub innym aktem organizayjnym: kraj
Pola działań organizacji: edukacja, kultura i sztuka, sport i rekreacja, seniorzy, zdrowie, ochrona środowiska, pomoc społeczna, kombatanci, młodzież, profilaktyka uzależnień, turystyka, hobby, współpraca międzynarodowa, niepełnosprawni, inne
Zakres działania (cel) zgodnie ze statutem lub innym aktem organizacyjnym: Celami stowarzyszenia są: 1) wspieranie wzrostu znaczenia oraz popularności turystyki, zwłaszcza turystyki społecznej, 2) popularyzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pojezierza myśliborskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie; 3) wzmacnianie u mieszkańców i mieszkanek pojezierza myśliborskiego poczucia związku z lokalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym; 4) popularyzacja akwakultury oraz rybołówstwa; 4) wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci i dorosłych, zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji i potrzebujących pomocy; 5) popularyzowanie zachowań prozdrowotnych; 6) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Posiadane doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia : Prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym połączonych z warsztatami i alpakoterapii w zagrodzie lub Państwa placówce

 

organizacje pozarządowe
ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI:
Województwo : Zachodniopomorskie
Powiat : Myśliborski
Gmina : Nowogródek Pomorski
Miejscowość : Karsko
Ulica: : Ogrodowa
Numer domu / lokalu : 5
Kod pocztowy : 74-305
Poczta : Karsko

 

DANE REJESTROWE:

Numer KRS lub innego rejestru: 0000963671
Organizacja nie posiada wpis w KRS o nadaniu statusu organizacji pożytku publicznego

 

WŁADZE I CZŁONKOWIE ORGANIZACJI:

Władze organizacji: Prezes Zarządu: Wojciech Bogdanowski Wiceprezes Zarządu: Ewa Faściszewska
Ilość członków należących do organizacji : 7

 

 

FOTOGALERIA

 

 

 

 

 

 

 

Osoba dokonującej zgłoszenia / aktualizacji : Ewa Faściszewska
Data aktualizacji : 22.12.2022