"Kobiety Rakiety" Stowarzyszenie Mieszkańców Rataje

 

organizacje pozarządowe

 

PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI:

"Kobiety Rakiety" Stowarzyszenie Mieszkańców Rataje

 

DZIAŁALNOŚĆ:

Status prawny organizacji : stowarzyszenie zwykłe
Pola działań organizacji: kultura i sztuka
Zasięg działania zgodnie ze statutem lub innym aktem organizacyjnym: kraj
Zakres działania (cel) zgodnie ze statutem lub innym aktem organizacyjnym: Cele Stowarzyszenia to:
- działanie na rzecz promocji Rataje - Gminy Nowogródek Pomorski,
- prowadzenie różnego rodzaju działań mających na celu integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i dorosłych,
- inspirowanie działań na rzecz rozwoju kultury,
- integrowanie mieszkańców wsi,
- dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu.
Posiadane doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia: Stowarzyszenie posiada doświadczenie w organizacji imprez m.in Dzień Dziecka, Letnia Biesiada Ratajska, Piknik Rodzinny, Dożynki Sołeckie oraz Gminne.

 

organizacje pozarządowe
ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI:
Województwo : Zachodniopomorskie
Powiat : Myśliborski
Gmina : Nowogródek Pomorski
Miejscowość : Rataje
Numer domu / lokalu : 12
Kod pocztowy : 74-304
Poczta : Nowogródek Pomorski

 

DANE REJESTROWE:

Numer KRS lub innego rejestru: nr 7, Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
Organizacja nie posiada wpis w KRS o nadaniu statusu organizacji pożytku publicznego

 

WŁADZE I CZŁONKOWIE ORGANIZACJI:

Władze organizacji: Dorota Zimbicka - Prezes, Edyta Zimbicka - Wiceprezes, Anna Bandrowska - Skarbnik
Ilość członków należących do organizacji : 10

 

 

 

 

 

 

Osoba dokonująca zgłoszenia / aktualizacji : Angelika Rutkowska
Data aktualizacji : 18.06.2023