Zachęcamy stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, szkoły oraz inne organizacje o wnioskowanie o grant na projekty związane z ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą czy ochroną zwierząt.

W szóstej edycji Fundacja ORLEN przyzna granty w wysokości 10 000, 15 000, 20 000 oraz 25 000 zł. Tegoroczna pula na granty to aż 3 mln .

Regulamin programu oraz wnioski można pobrać na stronie fundacji https://fundacja.orlen.pl/pl/nasze-programy/programy-grantowe/moje-miejsce-na-ziemi.

Wnioski można składać do dnia 31 lipca 2023 r. za pośrednictwem formularza on-line.

Program jest skierowany do lokalnych organizacji, które mają pomysł na pozytywną zmianę w swoim najbliższym otoczeniu. W pięciu edycjach przyznano łącznie granty o wartości 11 mln zł. Skorzystało z nich blisko 1,3 tys. organizacji, które dzięki wsparciu zrealizowały dla swojej lokalnej społeczności między innymi festiwale, projekcje filmowe, aktywności sportowe, edukacyjne czy ekologiczne.