herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
002 - Kinice

Oznaczenie MPZP 002
Tytuł planu MPZP w Kinicach
Obręb, nr działek Kinice - 152, 153
Przedmiot planu Zabudowa letniskowa
Nr uchwały o przystąpieniu XV/114/96 z dnia 30.08.1996 r.
Nr uchwały planu XVIII/144/97 z dnia 21.04.1997 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 6 poz. 70 z dnia 06.08.1997 r.
Powierzchnia (ha) 3,54
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.