Wykaz obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski

 

Wykaz obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski

 

Planowanie przestrzenne jest narzędziem służącym do racjonalnego i zrównoważonego przekształcania przestrzeni gminnej. Zgodnie z art. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym ilekroć jest mowa o ładzie przestrzennym - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne.