herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
011 - Golin

Oznaczenie MPZP 011
Tytuł planu MPZP Golin
Obręb, nr działek Karsko – cz. dz. 502/1
Przedmiot planu Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego
Nr uchwały o przystąpieniu IX/48/07 z dnia 26.07.2007 r.
Nr uchwały planu XVII/113/08 z dnia 22.09.2008 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 93 poz. 1979 z dnia 14.11.2008 r.
Powierzchnia (ha) 43,5
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.