herb gminy Nowogródek Pomorski

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
003 - Karsko

Oznaczenie MPZP 003
Tytuł planu Zmiana MPZP w Karsku
Obręb, nr działek Karsko, część działki 520/31
Przedmiot planu Urządzenia sportowe, parkingi i zieleń urządzona
Nr uchwały o przystąpieniu XV/115/96 z dnia 30.08.1996 r.
Nr uchwały planu XVIII/145/97 z dnia 21.04.1997 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 6 poz. 71 z dnia 06.08.1997 r.
Powierzchnia (ha) 5
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.