herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
015 - Świątki - Nowogródek Pomorski - Trzcinna

Oznaczenie MPZP 015
Tytuł planu MPZP Wiatraki
Obręb, nr działek Świątki, Nowogródek Pomorski, Trzcinna
Przedmiot planu Zespół elektrowni wiatrowych
Nr uchwały o przystąpieniu V/36/11 z dnia 27.04.2011 r.
Nr uchwały planu XIII/80/12 z dnia 28.03.2012 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1324 z dnia 08.06.2012 r.
Powierzchnia (ha) 650,8
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.