herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
012 - Trzcinna - Świątki

Oznaczenie MPZP 012
Tytuł planu MPZP Trzcinna - Świątki
Obręb, nr działek Świątki – 33/1, 33/2, 35 Trzcinna – 611, 617/1, 617/4, 617/3, 617/2, 616/6, 616/5, 612, 616/3, 616/4
Przedmiot planu Funkcja produkcyjno – usługowa
Nr uchwały o przystąpieniu V/19/07 z dnia 19.02.2007 r.
Nr uchwały planu XXXVIII/264/10 z dnia 09.11.2010 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 50 poz. 862 z dnia 20.04.2011 r.
Powierzchnia (ha) 22,62
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.