herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
022 - Karsko

Oznaczenie MPZP 022
Tytuł planu MPZP Karsko
Obręb, nr działek  
Przedmiot planu

Rozwój zabudowy wiejskiej, zagrodowej, hodowlanej, produkcji gospodarstw rolnych i upraw rolnych wraz z zasadami zabudowy, zagospodarowania oraz obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej -Karsko

Nr uchwały o przystąpieniu XXIV/167/1
Nr uchwały planu XXXVI/241/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Publikacja  DZ.U.WOJ.ZACH. Z DNIA 27 MAJA 2022 R.POZ.2420
Powierzchnia (ha)  147,5058
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.