herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
017 - Kinice

Oznaczenie MPZP 017
Tytuł planu MPZP Kinice
Obręb, nr działek Kinice
Przedmiot planu Funkcja rekreacyjno - mieszkalna
Nr uchwały o przystąpieniu VII/47/11 z dnia 1 września 2011 r.
Nr uchwały planu VI/31/15 z dnia 30.04.2015 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2327 z dnia 10.06.2015
Powierzchnia (ha) 27,8
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.