herb gminy Nowogródek Pomorski

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
007 - Kinice

Oznaczenie MPZP 007
Tytuł planu Zmiana MPZP w Kinicach
Obręb, nr działek Kinice – 223/3, 223/4, 226/6, 226/8
Przedmiot planu Zabudowa letniskowa
Nr uchwały o przystąpieniu XX/137/2001 z dnia 15.10.2001 r.
Nr uchwały planu XXVI/171/2002 z dnia 16.09.2002 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78 poz. 1619 z dnia 31.10.2002 r.
Powierzchnia (ha) 7,75
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.