herb gminy Nowogródek Pomorski

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
018 - Karsko

Oznaczenie MPZP 018
Tytuł planu Zmiana MPZP Karsko
Obręb, nr działek Karsko
Przedmiot planu Funkcja mieszkalna
Nr uchwały o przystąpieniu XXIII/135/13 z dnia 23 maja 2013 r.
Nr uchwały planu VII/50/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3121 z dnia 25.06.2015
Powierzchnia (ha) 23,35
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.