herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
008 - Świątki

Oznaczenie MPZP 008
Tytuł planu MPZP Świątki
Obręb, nr działek Świątki – 28/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4
Przedmiot planu Funkcja usługowo - produkcyjna
Nr uchwały o przystąpieniu XII/70/2007 z dnia 28.12.2007 r.
Nr uchwały planu XVII/114/2008 z dnia 22.09.2008 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 93 poz. 1980 z dnia 14.11.2008 r.
Powierzchnia (ha) 2,22
Rysunek planu
Pokaż na mapie

 Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.