herb gminy Nowogródek Pomorski

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
006 - Kinice

Oznaczenie MPZP 006
Tytuł planu Zmiana MPZP w Kinicach
Obręb, nr działek Kinice – 230
Przedmiot planu Zabudowa letniskowa
Nr uchwały o przystąpieniu XX/134/2001 z dnia 15.10.2001 r.
Nr uchwały planu XXVI/170/2002 z dnia 16.09.2002 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78 poz. 1618 z dnia 31.10.2002 r.
Powierzchnia (ha) 1,7121
Rysunek planu
Pokaż na mapie

 Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.