herb gminy Nowogródek Pomorski

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
001 - Nowogródek Pomorski, Karsko

Oznaczenie MPZP 001
Tytuł planu Zmiana MPZP
Obręb, nr działek Nowogródek Pomorski - 436, 429/2, Karsko - 499/1
Przedmiot planu Grupowe składowisko odpadów stałych
Nr uchwały o przystąpieniu XV/113/96 z dnia 30.08.1996 r.
Nr uchwały planu XVIII/143/97 z dnia 21.04.1997 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 6 poz. 69 z dnia 06.08.1997 r.
Powierzchnia (ha) 2,65
Rysunek planu
Pokaż na mapie

 Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.