herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
020 - Kinice

Oznaczenie MPZP 020
Tytuł planu MPZP Kinice
Obręb, nr działek Kinice, 234/73, 234/75, 234/76
Przedmiot planu Zabudowa rekreacyjno-letniskowa z dopuszczeniem funkcji usługowej gastronomiczno-handlowej
Nr uchwały o przystąpieniu  
Nr uchwały planu XXVI/182/17 z dnia 19 września 2017 roku
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4164 z dnia 17.10.2017 r.
Powierzchnia (ha) 0,5772
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.