herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
019 - Giżyn

Oznaczenie MPZP 019
Tytuł planu MPZP Giżyn
Obręb, nr działek Giżyn, 395
Przedmiot planu Realizacja drogi gminnej i kanalizacji sanitarnej
Nr uchwały o przystąpieniu XIV/98/16 z 19 kwietnia 2016 r. oraz Nr XV/103/16 13 czerwca 2016 r.
Nr uchwały planu XXIV/168/17 z dnia 6 czerwca 2017 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3160 z dnia 18.07.2017 r.
Powierzchnia (ha) 6,23
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.