herb gminy Nowogródek Pomorski

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
004 - Nowogródek Pomorski

Oznaczenie MPZP 004
Tytuł planu Zmiana MPZP w Nowogródku Pomorskim
Obręb, nr działek Nowogródek Pomorski - 160, 162, 163, 474/3, 474/4
Przedmiot planu Zabudowa zagrodowa, mieszkalna, składy, pod usługi
Nr uchwały o przystąpieniu XV/116/96 z dnia 30.08.1996 r.
Nr uchwały planu XVIII/146/97 z dnia 21.04.1997 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 6 poz. 72 z dnia 06.08.1997 r.
Powierzchnia (ha) 3,59
Rysunek planu
Pokaż na mapie

 Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.