herb gminy Nowogródek Pomorski

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
010 - Giżyn

Oznaczenie MPZP 010
Tytuł planu Zmiana MPZP w Giżynie
Obręb, nr działek Giżyn – cz. dz. 296/1
Przedmiot planu Zabudowa mieszkalna
Nr uchwały o przystąpieniu XXXII/189/2006 z dnia 30.06.2006 r.
Nr uchwały planu XIV/96/2008 z dnia 25.04.2008 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 65 poz. 1437 z dnia 18.07.2008 r.
Powierzchnia (ha) 0,49
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.