Tytuł projektu:

„Rewitalizacja miejscowości Parzeńsko szansą dla mieszkańców.”

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013’ w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Operacja ta polega na rewitalizacji miejscowości poprzez przebudowę istniejącego ciągu pieszo – jezdnego oraz zagospodarowaniu terenu przy plaży. Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez wykorzystanie jej największego potencjału czyli jeziora. W ramach projektu planuje się utwardzenie drogi kostką brukową typu Domino Eko z wypełnieniem otworów grysem oraz utworzenie mijanek, które ze względu na niewielką szerokość drogi będą ułatwiały przemieszczanie się pojazdów. Natomiast na działce przy plaży planuje się m.in. utworzenie boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku płukanego, altanę o konstrukcji drewnianej wykonanej z drewna świerkowego, która służyć będzie mieszkańcom oraz turystom podczas odpoczynku, drewniane ławo stoły niezbędne podczas grillowania, śmietniki, nawierzchnie piaszczyste stanowiące dojście do miejsc wypoczynku (altana, ławo stoły, miejsce na ognisko), oraz utwardzony plac postojowy z płyt prefabrykowanych, betonowych, ażurowych.

 

Koszt przewidzianych do wykonania robót budowlanych według umowy z wykonawcą:

614.353,76 zł brutto

 

Refundacja z Europejskiego Funduszu Rybackiego:

299.685,00 zł brutto