W ramach dofinansowania przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pn.,, Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kinice”.

Została wykonana inwestycja, która polegała na budowie sieci kanalizacyjnej (4053,90 mb) wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Kinice.

Dofinansowanie zostało przyznane w formie pożyczki (987.634,00 zł), która pomogła w sfinansowaniu wkładu własnego i pożyczki pomostowej (1.067.966,00 zł), która zostanie spłacona po otrzymaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.