Gmina Nowogródek Pomorski realizuje projekt „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”’ realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Otrzymany grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwoli zrealizować cel projektu jakim jest podniesienie usług społecznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami, które mają trudności w zakresie mobilności. W ramach projektu organizowane będą dowozy na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej tych osób, które mogą powrócić na rynek pracy i spełniają kryteria projektu.

W ramach projektu gmina dokonała zakupu dziewięcioosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zatrudni kierowcę oraz asystenta, który będzie służył pomocą w dotarciu z mieszkania do samochodu oraz do miejsca docelowego tym osobom, które maja problem z mobilnością. Przewiduje się, iż realizacja usługi door-to-door znacznie usprawni funkcjonowanie osób mających problemy z mobilnością w powrocie do życia społecznego oraz zawodowego.

Planowana wartość projektu to kwota 299 999,92 zł. z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 

252 839,93 zł.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu zawarte są w regulaminie świadczenia usług oraz w koncepcji świadczenia usług door-to-door. W załącznikach znajdują się również formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia niezbędne do złożenia w ramach realizacji usługi.

Okres realizacji projektu od kwietnia 2021 roku do kwietnia 2022 roku.
Okres trwałości projektu od maja 2022 roku do maja 2025 roku.

 

Użytkownik projektu zgłasza chęć skorzystania z usługi poprzez następujące kanały komunikacji:

- za pomocą skrzynki elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- przez kontakt telefoniczny pod nr 95 747 17 11

- poprzez złożenie pisemnego wniosku do siedziby urzędu

- poprzez bezpośredni kontakt w Urzędzie Gminy

 

 

Załączniki:

formularze zgłoszenia usługi

Formularz skarg i reklamacji

Koncepcja usługi door-to-door

Regulamin usługi