Lista odpadów, które mieszkańcy Gminy Nowogródek Pomorski mogą przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myśliborzu:

 • papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania z papieru i tektury,
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 • tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak

oraz metale i opakowania z metali;

 • bioodpady;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • przeterminowane leki i opakowania po lekach;
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
 • zużyte opony (samochodowe w ilości 4 szt. na gospodarstwo domowe);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (czysty gruz budowlany);
 • odpady niebezpieczne i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym;
 • opony rolnicze i z samochodów ciężarowych można dostarczyć na składowisko w miejscowości  Dalsze 36,74-304 Myślibórz, w zależności od wielkości opon,  koszt przyjęcia  w przedziale 375,00-645,00 zł netto za1 Mg.

 

 

Dane adresowe  PSZOK
Adres:
 Celna 21, 74-300 Myślibórz
Tel kom:
 714 336 331