W związku z licznymi zapytaniami rolników na temat odpadów typu Big Bag, informujemy jak należy postępować z tymi odpadami.

Podstawowym warunkiem oddania odpadów jest posiadanie przez dane gospodarstwo rolne wpisu do rejestru BDO

(Baza Danych Odpadowych). W pierwszej kolejności rolnicy są zobowiązani wykonać badanie na węgiel aktywny DOC i TDS. Koszt takiego badania

wynosi  od 250 zł do 350 zł.  Badanie jest ważne rok. Badania wykonuje m.in.  firma INNEKO mieszcząca się pod adresem Stanowice 29 , 66-450 Bogdaniec

Tel. 95 781-70-85. Do przeprowadzenia badania należy przekazać 0,5 Big Baga. Po otrzymaniu wyników można oddać odpady do firmy EKO-MYŚL   

Dalsze 36, 74-300 Myślibórz, tel. 747-56-53. Cena za przyjęcie 1 Mg odpadu o kodzie 15 01 02 zgodnie z cennikiem Eko-Myśl wynosi obecnie 380,00 zł netto.

Dowóz we własnym zakresie.  Szczegółowych informacji udziela firma EKO-MYŚL .