UWAGA !!!

OD MIESIĄCA LISTOPADA  DO KOŃCA MARCA
ODBIÓR BIOODPAÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE RAZ W MIESIĄCU.