Dziś jest: Sobota 18 stycznia 2020, imieniny: Piotra i Małgorzaty

Podatki Lokalne

Zwolnienia w podatku rolnym

Każdy rolnik wie, że podatek rolny trzeba płacić. Są jednak przypadki, w których przysługuje nam zwolnienie od tej daniny.

Jest szereg sytuacji, kiedy rolnik może skorzystać z możliwości takiego zwolnienia, a podatek rolny nie jest w ogóle naliczany.Część zwolnień w podatku rolnym dokonywana jest z urzędu, jednak w niektórych przypadkach możemy sami postarać się o takie zwolnienie. Wystarczy przygotować odpowiedni wniosek. Kiedy zatem przysługuje zwolnienie od podatku rolnego z urzędu, a kiedy na wniosek?

 

Zwolnienie z urzędu

Jest szereg sytuacji, kiedy rolnik może skorzystać z możliwości takiego zwolnienia, a podatek rolny nie jest w ogóle naliczany, mówimy wtedy o zwolnieniu z podatku z urzędu i bezterminowo. Podatek rolny dotyczy wówczas następujących gruntów:

 • użytki rolne klasy V,VI i VIz, grunty zadrzewione i zakrzewione obecne na użytkach rolnych;
 • grunty położone w pasie drogi granicznej;
 • grunty, na których występują zbiorniki wodne służące do zaopatrzenia ludności w wodę;
 • użytki ekologiczne;
 • grunty położone pod wałami przeciwpowodziowymi oraz te, położone w międzywałach;
 • grunty wpisane do rejestru zabytków pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Zwolnienie na wniosek

Czym innym jest jednak przy podatku rolnym zwolnienie na  wniosek.

Takie zwolnienie może przysługiwać każdemu rolnikowi, który w uzasadnionych sytuacjach dotyczących swojego gospodarstwa skieruje do właściwego sobie organu gminy wniosek o zwolnienie z podatku rolnego. Wówczas, po rozpatrzeniu wniosku w urzędzie, podatek rolny może być wstrzymany jedynie na określony termin. Zwolnieniu na wniosek podlegają wówczas:

 • grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją, ale jedynie w roku, w którym uprawy zostały zniszczone na skutek takich robót;
 • grunty powstałe wskutek zagospodarowania nieużytków (na 5 lat, licząc od roku następnego przypadającego po zagospodarowaniu);
 • grunty gospodarstw, na których zaprzestano produkcji rolnej (zwolnienie to może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni danych użytków rolnych, lecz nie więcej niż 10 ha; nie dłużej jednak niż na 3 lata w stosunku do tych samych gruntów);
 • grunty gospodarstw, których nabycie nastąpiło na zasadzie wymiany lub scalenia (na rok następujący po roku, w którym dokonano takiego scalenia lub wymiany);
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha (będącego przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania, nabyte w drodze sprzedaży; będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a objęte w trwałe zagospodarowanie)

Więcej szczegółowych informacji na temat ww. zwolnień a także ulg w podatku rolnym zawarto w poniższym załączniku dotyczącym zapisów rozdziału 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.):

Wszelkie informacje można uzyskać również od pracowników organu podatkowego Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski pod numerem telefonu: 95 747 17 60 wew. 27

 

BIP

bip

elektroniczny samorzad

PUP

LIDER

LIDER

WOK

Biblioteka

ANR

armir

policja

mikroporady

Kalendarz

  Styczeń 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Licznik odwiedzin

1932599